Eco Driving

Løsninger til kontrol af kørselsadfærd

Eco-Driving er en platform baseret  app, der hjælper med at vurdere en chaufførs professionalisme. Løsningen evaluerer kørefærdigheder baseret på strafpoint for sådanne overtrædelser som hastighedsovertrædelser, unødvendig acceleration, kraftig bremsning, acceleration under sving osv.

Sensorer installeret i et køretøj registrerer overtrædelser. Kørsels adfærdsanalyse hjælper med at korrigere og uddanne chauffører. Professionel og omhyggelig kørsel bidrager igen til at reducere brændstof omkostningerne, forlænger køretøjets levetid og forbedrer transport sikkerheden for passagerer.

How Eco Driving app works

01

Platformen indsamler data fra sensorer installeret i køretøjer og sender dem til Eco Driving-appen

02

På platformen vælger en bruger parametrene for vurdering af kriterierne.

03

På platformen tildeler en bruger også antallet af strafpoint for hver parameter og danner dermed systemet til vurdering af kørekvaliteten.

04

På platformen kan brugerne evt. tildeles et antal strafpoint for de enkelte parametre, og dermed danner systemet en vurdering af køre kvaliteten.

05

I overvågningssystemet for køreadfærd genereres en brugerrapport baseret på de indsamlede oplysninger.

06

Data fra rapporterne kan udnyttes til at forbedre brugernes kørefærdigheder og dermed  være med til at transportsikkerheden for passagerer og varer kan forbedres.

Functionality